fbpx

ข้อความสำคัญ “การเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ถือว่าท่านได้ทำการตกลงและรับทราบในข้อกำหนดของนโยบายการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียบร้อยแล้ว”

  • นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
    • สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริม ให้เป็นไปตามที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) กำหนดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า
    • ในส่วนเงื่อนไขการให้บริการรวมไปถึงเรื่องระบบโครงข่ายการส่งสัญญาณ คลื่นโทรศัพท์หรือการส่งข้อมูล(Package Data) หากมีการยกเลิก ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ให้อ้างอิงข้อมูล ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นหลัก ทางเราเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เท่านั้

***หมายเหตุ: ท่านสามารถ ส่งความเห็น ติชม ในส่วนของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทางเรามีความยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงของท่าน เพื่อบอกต่อไปยังทางผู้ให้บริการหลักให้รับทราบ