fbpx

กิจกรรม และ โปรโมชั่น เติมเน็ตเติมสปีด ทรูมูฟเอช 4G ลุ้นรับ Samsung Galaxy S7 Edge

สมัครเติมเน็ตเติมสปีด ทรูมูฟเอช

ลุ้นรับ Samsung Galaxy S7 Edge และรางวัลอื่นๆอีกเพียบเพียงซื้อ/สมัคร แพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช เติมเน็ตเติมสปีด 4G+ 299 บาท 10GB 30 วัน

ค่าบริการ Internet 3G วิธีสมัคร
ico_recommend
299 บ./30 วัน

(รวม VAT=319.93 บ.)
ใช้เน็ต ความเร็วสูงสุดได้อีก
10 GB
(อายุ 30 วัน)
กด
*900*8914*17405380
#
โทรออกหรือ[aio_button align=”center” color=”red” size=”small” icon=”android” text=”กดสมัคร” relationship=”nofollow” url=”tel:*900*8814*17405380%23″]
สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจเน็ตรายเดือนอยู่แล้ว ซื้อเพิ่มได้ทันที

รายระเอียด Samsung Galaxy S7 Edge ฉบับเต็ม

รายละเอียดแพ็กเกจเสริมเติมสปีด 4G+ และแพ็กเกจอื่น ๆ เพิ่มเติม

1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“บริษัท”) และของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบรายเดือน และ
1.2 สมัคร/ซื้อ แพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็ว 4G|3G ราคา 299 บาท 10GB 30 วัน ผ่านทุกช่องทาง
1.3 ดำเนินการสมัคร / ซื้อ แพ็กเกจเสริมดังกล่าวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. ผู้ใช้บริการผู้มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อ สมัคร/ ซื้อแพ็กเกจเสริมฯ 1 ครั้ง/แพ็กเกจ จะได้รับ 1 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม และเนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ จึงขอมอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการสมัคร/ซื้อแพ็กเกจเสริมฯ ในลำดับดังต่อไปนี้
2.1 ลำดับที่ 5000 มีสิทธิได้รับ Samsung Galaxy S7 Edge จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท
2.2 ลำดับที่ 2500 มีสิทธิได้รับ Samsung Galaxy Tab S2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,990 บาท
2.3 ลำดับที่ 200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800,3000, 3200,3400,3600,3800,4000 มีสิทธิได้รับ บัตรของขวัญ Tesco Lotus 1,000 บาท (หมดอายุวันที่ 15 กรกฎาคม 2560) ท่านละ 1 ใบ รวม 20 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

3. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน / เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่/เลขหมายบัตรประชาชน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการ ที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือมีจำนวนผู้ใช้บริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงจำนวนในลำดับที่บริษัทกำหนดไว้ หรือไม่ดำเนินการอื่นใดภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการ ในรายชื่อสำรองมาทดแทน หรือดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/TrueMoveH บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามลำดับ (ตามข้อ 2) ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัคร/ซื้อแพ็กเกจดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีการขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการตามเลขหมายโทรศัพท์ดังกล่าวได้ภายในวันที่ข้างต้น บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวน หรือดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร เพื่อแจ้งนัดสถานที่ เวลาและวิธีการรับรางวัล

5. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ยืนยันข้อมูลต่อไปนี้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปยังผู้โชคดี • ชื่อ-นามสกุล • เลขที่บัตรประชาชน • หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้ • เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม
5.2 ติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ณ ตอนยืนยันข้อมูล พร้อมดำเนินการ ตลอดจนแสดงหลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้ • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) • สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
5.3 ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแล้ว กรณีผู้ใช้บริการไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิเฉพาะผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น